Superwizja pracy socjalnej w białostockim MOPR

mopr-bialystokBiałystok otworzył swoje wrota dla superwizji pracy socjalnej! W sierpniu ruszyła pilotażowa seria sesji superwizyjnych dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Sesje spotkały się z dużym zainteresowaniem. Na pierwszych spotkaniach, w ramach czterech grup, pojawiło się ponad pięćdziesięciu pracowników socjalnych. Przed nami jeszcze kilkanaście godzin intensywnych spotkań. Będzie to próba nie tylko dla mnie, prowadzącego te sesje, ale w szczególności dla pracowników socjalnych, którzy wcześniej nie korzystali z tej formy wsparcia i podnoszenia swoich kompetencji. Pod koniec roku pracownicy socjalni poddadzą naszą współpracę ewaluacji. Osoby zarządzające Ośrodkiem przyglądają się tej inicjatywie. Zapewne po zapoznaniu się z oceną przeprowadzonych superwizji podejmą decyzję co do kontynuacji wsparcia superwizyjnego dla pracowników socjalnych w przyszłym roku.