Superwizja dla asystentów rodziny z województwa kujawsko – pomorskiego

rops-torun-superwizjaZe smutkiem informuję, że poprowadziłem wczoraj ostatnią sesję superwizyjną dla asystentów rodzin uczestniczących w programie doskonalenia kadr pomocy społecznej województwa kujawsko – pomorskiego „Profesja”, zorganizowanych przez toruński ROPS. Piętnastu asystentów rodzin z różnych gmin miało możliwość skorzystać z superwizji i ocenić przydatność sesji w swojej pracy z rodzinami. Wyniki ewaluacji zostały dzisiaj przedstawione ponad pięćdziesięciu uczestnikom Seminarium, które odbyło się w Centrum Dialogu w Toruniu. Dla równowagi – cieszę się, że mogłem w ramach tego projektu poznać takich fajnych, wartościowych i profesjonalnych ludzi i choć trochę wesprzeć ich w działaniach na rzecz rodzin.