Święto Pracowników Służb Społecznych!

nowy-obraz-36Szanowni Pracownicy Służb Społecznych!
Jest niewiele okazji w ciągu całego roku na to, aby Wasz głos został usłyszany. Na superwizjach otwieracie się i mówicie o swojej często heroicznej pracy – w wąskim, zamkniętym gronie. Jesteście skromni i jednocześnie otwarci na drugiego człowieka, troskliwi i odpowiedzialni. Napotykacie na swojej drodze wiele trudności, ludzkie tragedie i bezradność wobec ogromu cierpienia. Mimo to dalej chcecie to robić, Wy: pracownicy socjalni, asystenci rodzin i asystenci osób niepełnosprawnych, koordynatorzy pieczy, streetworkerzy, opiekunowie, akompaniatorzy, pedagodzy i psychologowie, animatorzy lokalni i wychowawcy, wolontariusze i aspiranci a także zarządzający pomocą społeczną! Dzięki Wam ten Świat staje się lepszy i bezpieczniejszy. Zasługujecie na podziw, szacunek i godziwą zapłatę! Wszystkiego dobrego dla Was!! SPS.