Treningi dla przyszłych certyfikowanych superwizorów pracy socjalnej

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w dniu 22 lutego 2018r. wydał zgodę na rozpoczęcie pierwszego w Polsce szkolenia dla certyfikowanych superwizorów pracy socjalnej. Pierwszą instytucją szkoleniową w Polsce, która uzyskała zgodę na prowadzenie tego szkolenia jest Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu.  Zostałem zaproszony do współpracy i mam zaszczyt prowadzić w ramach tej inicjatywy moduł o nazwie: „trening superwizyjny”. Realizacja modułu zakłada zdobycie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie prowadzenia indywidualnych i grupowych sesji superwizji pracy socjalnej, stosowania technik i metod wykorzystywanych w praktyce superwizyjnej. Szkolenie rozpoczęło się w styczniu tego roku. Zakończy się we wrześniu 2020 roku. Potem uczestnicy szkolenia staną przed Centralną Komisją Egzaminacyjną i tam będą walczyć o certyfikaty superwizora pracy socjalnej.