Rozmowy o profesjonalnej superwizji

W dniach 7 i 8 kwietnia 2022 roku w Poznaniu odbyło się Seminarium edukacyjne pod nazwą: „Superwizja pracy socjalnej: dylematy, przeszkody i rozwój z punktu widzenia superwizora pracy socjalnej”. Organizatorem seminarium było Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr2 w Poznaniu, pierwszy w Polsce podmiot szkolący, który uzyskał zgodę Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na kształcenie certyfikowanych superwizorów.
Ideą zorganizowania Seminarium było łączenie środowisk certyfikowanych superwizorów pracy socjalnej, podjęcie dyskusji na temat obecnego stanu superwizji pracy socjalnej w Polsce oraz analiza standardów oraz wyzwań związanych z wdrażaniem superwizji w Polsce.
Rekomendacje które wypracowaliśmy w ramach Seminarium zostały przekazane przedstawicielom Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Przewidujemy kolejne tego typu spotkania jeszcze w tym roku. To był dla nas i dla superwizji pracy socjalnej w Polsce dobry czas! 🙂