Asertywne wzorce w zarządzaniu JOPS

Jako wieloletni pracownik służb społecznych, superwizor kadry kierowniczej i zarządzający organizacją pozarządową widzę na co dzień jak trudnym wyzwaniem jest zarządzanie instytucjami pomocy społecznej. W ramach szkolenia pod nazwą „Asertywne wzorce w zarządzaniu JOPS” przekazuję swoją wiedzę, omawiam i przede wszystkim ćwiczę z uczestnikami skuteczne wzorce i narzędzia komunikacyjne, które wzmacniają zarządzanie zespołami, pomagają widzieć więcej i skutecznie reagować na bieżące trudności.

W ramach 2 dniowego szkolenia przepracowujemy z uczestniczkami następujące obszary:

  • postawy osoby zarządzającej warunkujące styl zarządzania (ku zrównoważonemu autorytetowi kierownika),
  • asertywne wzorce komunikowania się ze współpracownikami (modele D.E.S.C oraz NVC),
  • wzorce komunikacji budujące autorytet osoby zarządzającej w oczach podwładnego,
  • wykorzystanie asertywnych wzorców zarządzania zespołem (trudności w komunikacji, łamanie granic, opór, konflikty) i sposoby ich pokonywania,
  • superwizję zarządzania zespołami w OPS.

Na zdjęciu kadra kierownicza Ośrodka Pomocy Społecznej dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy wraz z prowadzącym po szkoleniu w Sobieniu Królewskim.

Zarządzanie superwizyjne

Kierowanie instytucjami pomocy i integracji społecznej wymaga wyjątkowych kompetencji. Organizacje społeczne funkcjonują w szczególnej specyfice bezpośredniej pracy z drugim człowiekiem, w atmosferze szczególnie podatnej na różnorodne napięcia, konflikty i sytuacje kryzysowe.
Zarządzanie superwizyjne lub kierowanie superwizyjne to wpisana w kulturę organizacyjną metoda podnoszenia jakości i efektywności w miejscu pracy, umożliwiająca diagnostykę funkcjonowania procesów i procedur, zarządzanie zmianą oraz zarządzanie zespołem między innymi poprzez wykorzystanie przez osobę zarządzającą narzędzi superwizyjnych.
Wyzwania stojące przed kadrą zarządzającą JOPS zainspirowały mnie oraz Marka Szczęsnego, szefa Ośrodka Terapii Integralnej do stworzenia szkolenia wzmacniającego kompetencje zarządcze kadry kierowniczej. Nasze szkolenie pod nazwą: „Zarządzanie superwizyjne” kierujemy do wszystkich zainteresowanych rozwojem własnym w roli osoby zarządzającej jednostką organizacyjną pomocy społecznej, niezależnie od wielkości instytucji, działu, liczebności zespołu i wykonywanych zadań.

Aby pobrać ofertę szkolenia kliknij TUTAJ

ABC Superwizora pracy socjalnej – szkolenie

Praca superwizora pracy socjalnej wymaga ciągłego rozwoju i szkoleń, ale przede wszystkim stałego wglądu i analizy pracy własnej. Szkolenie ABC Superwizora jest połączeniem wsparcia metodycznego i metasuperwizji – analizy pracy własnej superwizora.
Będąc na szkoleniu ABC Superwizora będziesz mogła / mógł w bezpiecznych warunkach – poufności, zaufania, troski i braku krytyki – przyjrzeć się sobie w roli zawodowej, przeanalizować własną pracę w gronie osób zainteresowanych superwizją. Możesz uzyskać odpowiedzi na istotne pytania związane z superwizją pracy socjalnej oraz metodyką warsztatu superwizora pracy socjalnej. Dzięki uczestnictwu w części warsztatowej szkolenia zyskasz szerszy wgląd we własne emocje związane z pracą i dowiesz się jak je konstruktywnie wykorzystać. Poszerzysz swoją świadomość i uważność. Doświadczysz naszego wsparcia, nauczysz się nowych rozwiązań i pozytywnych wzorców pracy superwizyjnej. Możesz wyjaśnić własne dylematy etyczne pojawiające się w pracy. Szczegóły w pliku pdf, który pobierzesz klikając TUTAJ

Superwizja w poradnictwie i doradztwie zawodowym

Treningi superwizyjne dla doradców zawodowych

Superwizja oraz poradnictwo zawodowe to moje dwie pasje. Okazuje się, że marzenia się spełniają, bo od zeszłego roku mogę je połączyć! Zostałem zaproszony do współtworzenia i realizacji pilotażowego programu szkolenia dla superwizorów w poradnictwie i doradztwie zawodowym. Mam przyjemność i zaszczyt szkolić pierwszych w Polsce superwizorów w obszarze poradnictwa i doradztwa zawodowego.
Doradcy zawodowi na co dzień pracują z osobami wymagającymi indywidualnego wsparcia, przez co często narażeni są na działanie czynników, które mogą wywoływać między innymi wypalenie zawodowe, konflikty w zespołach, zniechęcenie czy brak motywacji do realizacji działań. Wypracowanie oraz wdrożenie modelu superwizji w poradnictwie zawodowym ma na celu utrzymanie wysokiego standardu pracy, a także efektywniejsze, bardziej profesjonalne i skuteczniejsze dostarczanie pomocy klientom urzędów pracy przez doradców zawodowych. Superwizorzy po zakończeniu szkolenia przeprowadzą szereg pilotażowych sesji superwizyjnych. W ramach projektu zostanie wypracowany model superwizji poradnictwa zawodowego,określający ramy instytucjonalno-organizacyjne superwizji w publicznych służbach zatrudnienia, celem wprowadzenia go w dalszej perspektywie czasowej do porządku prawnego. Liderem projektu pilotażowego jest Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Projekt realizowany jest w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej naboru na projekty pilotażowe pod nazwą „Stabilna praca – silna rodzina”. Część szkoleniową realizuję we współpracy z firmą STAWIL Sp. z o.o. z Rzeszowa.

5 lat certufikowanej superwizji pracy socjalnej w Polsce

Zapraszam Was do udziału w konferencji pod tytułem: „5 lat certyfikowanej superwizji pracy socjalnej w Polsce. Teoria – badania – praktyka. Perspektywy rozwoju„, która odbędzie się w dniach 14-15 października 2022roku w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej 40.
Organizatorami Konferencji są: Polskie Towarzystwo Superwizji Pracy Socjalnej, Stowarzyszenie Certyfikowanych Superwizorów Pracy Socjalnej, Superwizornia, Pracownia Superwizji oraz Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

PLAN KONFERENCJI

14 października chcemy spotkać się w szerszym gronie na Auli B. W gronie znamienitych gości i prelegentów będziemy słuchać o doświadczeniach superwizji w Polsce, rozwoju tej formy wsparcia, o pomysłach na przyszłość. Będziemy celebrować, rozmawiać, a nawet tańczyć 🙂

15 października, w Sali Senatu APS, odbędzie się zamknięte spotkanie połączonych Zarządów Stowarzyszeń superwizyjnych i grup superwizyjnych w Polsce oraz zaproszonych gości.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Dnia 14 października naszymi prelegentami będą:
Ujęcie naukowe:
dr hab Mirosław Grewiński, prof. UK
dr hab Huber Kaszyński, prof. UJ
dr hab Jerzy Krzyszkowski, prof. UJD
dr hab Jerzy Szmagalski, emerytowany prof. APS
dr hab. Teresa Zbyrad, prof. UR
Ujęcie praktyczne:
Beata Dąbrowska, superwizorka pracy socjalnej, terapeutka
Piotr Domaradzki, prekursor superwizji pracy socjalnej w Polsce, terapeuta
Grażyna Kulka, superwizorka pracy socjalnej, terapeutka
Marek Szczęsny, superwizor pracy socjalnej, terapeuta
Mariusz Wilk, superwizor pracy socjalnej, terapeuta, coach

SYLWETKI PRELEGENTÓW

Każdy uczestnik i uczestniczka konferencji mają ponadto zapewniony serwis kawowy podczas przerw i poczęstunek do kawy, lunch podczas długiej przerwy, materiały konferencyjne oraz imienny certyfikat uczestnictwa w konferencji.
Koszt udziału w konferencji wynosi 200 PLN.
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kliknięcie w formularz rejestracyjny i przesłanie uzupełnionego zgłoszenia w terminie do 4 października 2022r.

Numer konta bankowego zostanie przesłany na wskazany adres mailowy po dokonaniu rejestracji na formularzu zgłoszeniowym.

W razie pytań, pisz, dzwoń: (Maciej: 663 76 75 73 / maciej.sosnowski@ptsps.pl)

W IMIENIU ORGANIZATORÓW SERDECZNIE ZAPRASZAM!!