Centrum Zimbardo w Nikiszowcu

ZYC - logoCentrum Zimbardo w Nikiszowcu powołane zostało przez Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych, która od kilku lat działa w Nikiszowcu. Poznawszy naszą działalność oraz specyfikę Nikiszowca, Profesor Philip Zimbardo zdecydował o powierzeniu nam swojego nazwiska oraz swojej idei heroizmu dnia codziennego do utworzenia Centrum.

Centrum to miejsce, gdzie spotykają się młodzi ludzie – bez względu na status społeczny, materialny, wyznanie i poglądy. To autentyczne miejsce spotkań, które cechuje otwartość i gotowość do poznawania tego, co inne, z równoczesnym przywiązaniem do lokalnej tradycji. Gdzie napięcie między tym, co lokalne a globalne, nowoczesne a tradycyjne, rodzi wiele twórczej siły i zmiany.

Idea Centrum Zimbardo to:
HEROIZM – jestem w „porządku” wobec siebie i innych;
MOBILNOŚĆ – cenię zmianę i poszukiwanie optymalnych rozwiązań;
LOKALNOŚĆ – bazuję na najbliższych zasobach, tradycjach oraz realnych potrzebach społeczności lokalnej;
OTWARTOŚĆ – jestem otwarty na każdego, niezależnie od jego poglądów, sytuacji społecznej i materialnej, wyznania i narodowości;
PARTYCYPACJA – uczę się zaangażowania społecznego, współtworząc koncepcję Centrum;
PROJEKTOWANIE – stawiam sobie nowe cele, korzystne dla mnie i mojego otoczenia;
KOMPETENCJE – bazuję na wiedzy i wymianie doświadczeń, na których buduję swoje kompetencje.

Centrum Zimbardo zostało ulokowane w samym sercu zabytkowego Nikiszowca. Jest to osiedle o bardzo bogatej tradycji, które ze względu na swoje szczególne walory kulturowe i architektoniczne zostało uznane za Pomnik Historii. To niezwykłe miejsce doskonale nadaje się do tworzenia nowatorskich idei oraz do poszukiwania rozwiązań, które w przyszłości stanowić będą model dla innych społeczności. Klikając na logo wejdziecie Państwo na stronę Centrum Zimbardo.

 

Otwarcie Centrum Zimbardo

Otwarcie Centrum Zimbardo maj 2014

_DSC5103

Roczek Centrum Zimbardo w Nikiszowcu

Zimbardo na Nikiszu

Zimbardo na Nikiszu

2014-09-27 sru 094a

Young Rap w Centrum Zimbardo