KontaktSuperwizja pracy socjalnej. Poradnictwo zawodowe i socjalne.

Maciej Sosnowski
tel. komórkowy: 663 76 75 73
e-mail: kontakt@poradnictwo.org.pl

PRIMODIUM
ul. Miodowa 15, 43-195 Mikołów
NIP:954-122-76-07,  REGON: 240701219