KontaktSuperwizja pracy socjalnej. Poradnictwo zawodowe i socjalne.

Maciej Sosnowski
tel. komórkowy: 663 76 75 73
e-mail: kontakt@poradnictwo.org.pl