Strona główna

Poradnictwo to pojedyncza informacja, ale także szereg działań, których celem jest przedstawienie możliwości rozwiązania konkretnych problemów. Poradnictwo socjalne skoncentrowane jest na możliwości rozwiązania trudnej sytuacji życiowej osoby lub całej rodziny, zaś poradnictwo zawodowe służy wspomaganiu człowieka w rozwoju oraz wyeksponowaniu zasobów sprzyjających poradzeniu sobie z problemami z obszaru zawodowego.

W centrum moich zainteresowań zawodowych jest problematyka długotrwałego pozostawania bez pracy, która łączy ze sobą obydwa wspomniane powyżej obszary. Bardzo dużo mówi się teraz w mediach o zjawisku bezrobocia, wykluczenia społecznego, marginalizacji. Jednak mało czasu poświęca się promocji realizowanych już od lat skutecznych sposobów przeciwdziałania temu zjawisku. A mamy już w Polsce wiele bardzo interesujących i skutecznych pomysłów na zmniejszenie obszaru ubóstwa. Ludzie zajmujący się wsparciem tych Nabardziejpotrzebujących to osoby często skromne, skoncentrowane na człowieku i rozwiązaniu problemu. Pracuję z takimi ludźmi.

Chciałbym także za pośrednictwem strony poradnictwo.org.pl przybliżyć Państwu niełatwy ale niezwykle pasjonujący obszar związany z pracą socjalną, rozwojem służb społecznych oraz superwizją pracy socjalnej. Znajdziecie tutaj Państwo informacje o aktywnej integracji zawodowej, nowoczesnej pracy socjalnej a także o sprawdzonych i skutecznych wzorcach pracy z osobami wykluczonymi społecznie.
Zawsze z dużym entuzjazmem dzielę się dobrymi praktykami i zachęcam innych do udostępniania swoich wypracowanych, skutecznych metod pracy. Będzie mi niezmiernie miło jeśli zechcecie współprowadzić ze mną tę witrynę i za moim pośrednictwem na jej łamach przedstawicie swoje pozytywne i skuteczne metody pracy z osobami potrzebującymi wsparcia.
Serdecznie zapraszam !!
Maciej Sosnowski