Hiperwizja

Czym jest Hiperwizja (metasuperwizja) pracy socjalnej?

Praca superwizora pracy socjalnej wymaga ciągłego rozwoju i szkoleń, ale przede wszystkim stałego wglądu i analizy pracy. Hiperwizja (metasuperwizja) czyli superwizja superwizorów pracy socjalnej jest podstawową formą analizy pracy i wzmacniania superwizorów pracy socjalnej w profesjonalnym wsparciu pracowników służb społecznych. Hiperwizja to (podobnie jak superwizja) szczególny, wieloaspektowy ogląd pracy superwizorów pracy socjalnej służący rozwiązaniu trudności merytorycznych i emocjonalnych związanych z realizowaniem profesjonalnej superwizji pracy socjalnej. To dwustronny proces pomagający poszerzać świadomość, rozwijać umiejętności, osiągać lepsze wyniki, działać poprzez rzetelną ocenę, omówienie problemów, ukierunkowaną praktykę i sprzężenie zwrotne (feedback). Celem hiperwizji pracy socjalnej jest poprawa jakości pracy superwizorów pracy socjalnej, zwiększenie skuteczności pracy w Ośrodkach, a co za tym idzie – zwiększenie zadowolenia z wykonywanej pracy.

Czego możesz oczekiwać? 

Uczestnik hiperwizji w bezpiecznych warunkach – poufności, zaufania, troski i braku krytyki – analizuje indywidualnie lub w gronie innych specjalistów własną pracę z pracownikami służb społecznych. Może uzyskać odpowiedzi na istotne pytania związane z superwizją pracy socjalnej oraz metodyką warsztatu superwizora pracy socjalnej. Ma szerszy wgląd we własne emocje związane z pracą i potrafi je konstruktywnie wykorzystać w dalszej pracy. Doświadcza wsparcia superwizora lub grupy osób realizujących superwizję, uczy się nowych rozwiązań, metod, pozytywnych wzorców pracy superwizyjnej. Może wyjaśnić własne dylematy etyczne pojawiające się w pracy superwizora.

Dla superwizorów pracy socjalnej wkraczających w ten obszar zawodowy hiperwizja może mieć formę edukacyjnego wsparcia konsultacyjnego lub mentorskiego. Zatem Hiperwizja nie musi być jedynie następczą formą analizy sesji, które się odbyły, ale także może pomóc w planowaniu przyszłych sesji lub podnoszeniu umiejętności warsztatowych.

Kiedy i gdzie odbywają się spotkania?

Hiperwizje mają charakter indywidualnych lub grupowych spotkań. Na spotkania indywidualne (także on-line) można umawiać się telefonicznie. Hiperwizja grupowa zostaje zainicjowana dopiero po zapisaniu się na listę minimalnej ilości 5 osób chętnych. Czas trwania hiperwizji indywidualnej – 1,5 h. Czas trwania hiperwizji grupowej – 5 h.

Jaki koszt hiperwizji?

Koszt uczestnictwa w grupie hiperwizyjnej to 200 PLN / os.  Koszt hiperwizji indywidualnej to 220 PLN.

Gdzie odbywają się spotkania?

Hiperwizje grupowe oraz indywidualne w kontakcie odbywają się stacjonarnie w siedzibie Gabinetu Terapeutyczno – Szkoleniowego PRIMODIUM przy ul. Generała Zygmunta Waltera Jankego 165/2 w Katowicach. 

Hiperwizje indywidualne mogą być zorganizowane w formie zdalnej na platformie Google Meet, z zachowaniem zasad poufności, w dogodnym dla uczestnika terminie. W sytuacji hiperwizji zdalnej, potwierdzenie uczestnictwa oraz rachunek przesyłane są w formie skanów a oryginały przesłane pocztą na wskazany adres.

W razie pytań, zapraszam do kontaktu:  kontakt@poradnictwo.org.pl / tel: 663 767 573

Szczegóły spotkania hiperwizyjnego:

Hiperwizja ma celu analizę pracy własnej, wymianę doświadczeń oraz refleksję nad profesjonalnym wymiarem superwizji pracy socjalnej i edukowania kadr służb społecznych. Praca grupy jest wzbogacana o wiedzę i doświadczenia prowadzącego i jej poszczególnych członków. Spotkania w kręgu superwizyjnym składają się zwykle z trzech części:

I. część będzie superwizją pracy własnej uczestników  (część hiperwizyjna)
II. część będzie poświęcona na pozyskanie i zgłębienie wiedzy przekazanej przez prowadzącego (część szkoleniowa / część poświęcona wymianie wiedzy). 
III. część będzie do „wolnej” dyspozycji uczestników (zdziwienia, analiza rzeczywistości, wymiana myśli i emocji, ustalenia organizacyjne, wizje i oczekiwania rozwojowe).

Każdy uczestnik sesji hiperwizyjnej wpisuje się na listę obecności. Dzięki tej dokumentacji każdy z uczestników uzyska zaświadczenie uczestnictwa superwizji pracy własnej (z wykazem ilości godzin).

Zadzwoń, umów się. Zapraszam Cię do inspirującej i rozwojowej współpracy!