Uniwersytet Śląski w Katowicach przyjacielem superwizji pracy socjalnej

W dniu 18 grudnia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach miałem przyjemność poprowadzić sesję superwizyjną dla studentów II roku, studiów II stopnia o kierunku praca socjalna. Dzięki inicjatywie dr Ewy Leśniak – Berek, promotorce superwizji i entuzjastce profesjonalizacji pracy socjalnej, to już drugie takie spotkanie superwizora pracy socjalnej ze studentami Uniwersytetu Śląskiego. Wierzę, że dzięki tej inicjatywie studenci będą mieli możliwość zweryfikować i pogłębić swoją wiedzę o superwizji pracy socjalnej oraz wyrobić sobie pogląd i ukształtować pozytywną postawę wobec tej formy wsparcia pracowników służb społecznych.