Zaproszenie Ministerstwo

Konsultacje MRPiPS w sprawie projektu rozporządzenia o superwizji pracy socjalnej.

Pomocy i Integracji Społecznej oraz członkami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Celem spotkania była analiza i omówienie wstępnego projektu rozporządzenia w sprawie superwizji pracy socjalnej.

Zarówno komentarze jak i Trackbacki są obecnie wyłączone.