O mnie


Nazywam się Maciej Sosnowski. Jestem specjalistą pracy socjalnej, pedagogiem, trenerem pracy, trenerem organizacji pozarządowych, metodykiem i certyfikowanym superwizorem pracy socjalnej. Jestem praktykiem specjalizującym się w obszarach pracy socjalnej z osobami wykluczonymi oraz w obszarze motywacji i komunikacji w procesie pomagania. Uczestniczę w tworzeniu nowych form pracy socjalnej oraz standaryzacji pracy socjalnej na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy; szkolę pracowników socjalnych w zakresie nowatorskich metod pracy socjalnej; Jestem autorem publikacji z obszaru aktywizacji zawodowej osób wykluczonych; Prowadzę także specjalistyczne poradnictwo indywidualne i grupowe dla klientów pomocy społecznej; realizuję i koordynuję programy aktywizacji zawodowej i integracji społecznej oraz programy zatrudnienia wspieranego. Miałem przyjemność uczestniczyć także jako ekspert w projekcie standaryzującym superwizję pracy socjalnej. Jestem superwizorem pracy socjalnej rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Superwizji Pracy Socjalnej, a także członkiem Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych. Wsparcie szkoleniowe dla pracowników socjalnych realizuję od 2000 roku. Superwizję pracy socjalnej prowadzę nieprzerwanie od 2007 roku. Korzystam z superwizji pracy własnej.
Moją pasją jest odkrywanie nowych metod i narzędzi pracy z osobami potrzebującymi wsparcia. Dzielę się dobrymi wzorcami i praktykami z innymi profesjonalistami w ramach prowadzonych konsultacji, superwizji oraz szkoleń dla pracowników socjalnych, asystentów i koordynatorów pieczy, kuratorów oraz pracowników organizacji pozarządowych.