O mnie


Nazywam się Maciej Sosnowski. Jestem specjalistą pracy socjalnej, pedagogiem, mediatorem, trenerem pracy, trenerem organizacji pozarządowych, metodykiem i certyfikowanym superwizorem pracy socjalnej.

Specjalizuję się w pracy socjalnej z osobami zagrożonymi wykluczeniem. Uczestniczę w tworzeniu nowych form pracy socjalnej oraz standardów pracy socjalnej; szkolę pracowników socjalnych w zakresie nowatorskich metod pracy socjalnej; Jestem autorem publikacji z obszaru superwizji pracy socjalnej i aktywizacji zawodowej osób wykluczonych z rynku pracy; Prowadzę także specjalistyczne poradnictwo indywidualne i grupowe dla klientów pomocy społecznej; realizuję i koordynuję programy aktywizacji zawodowej i integracji społecznej oraz programy zatrudnienia wspieranego. Miałem przyjemność uczestniczyć także jako ekspert w projekcie standaryzującym superwizję pracy socjalnej. Jestem superwizorem pracy socjalnej rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Superwizji Pracy Socjalnej i w swojej pracy realizuję standardy etyczne PTSPS.  Jako facylitator wspieram jednostki organizacyjne pomocy społecznej w analizie trudności systemowych i zespołowych. Wspieram instytucje w rozwiązywaniu konfliktów, planowaniu i wdrażaniu działań zaradczych i dobrych rozwiązań.

Wsparcie szkoleniowe dla pracowników służb społecznych realizuję od 2000 roku. Superwizję pracy socjalnej prowadzę nieprzerwanie od 2007 roku. Korzystam nieprzerwanie z superwizji pracy własnej.

Moją pasją jest odkrywanie nowych metod i narzędzi pracy z osobami potrzebującymi wsparcia. Dzielę się dobrymi wzorcami i praktykami z innymi profesjonalistami w ramach prowadzonych konsultacji, superwizji oraz szkoleń dla pracowników socjalnych, asystentów i koordynatorów pieczy, kuratorów oraz pracowników organizacji pozarządowych.