Publikacje


Zapraszam wszystkich do czytania branżowych publikacji!

CRZLKlikając tutaj wejdziesz na stronę Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, gdzie znajdziesz specjalistyczną literaturę z zakresu polityki społecznej i pracy socjalnej. Ponad 30 publikacji przygotowanych przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (obecnie w likwidacji) w ramach projektu: ”Szkolenia e-learningowe z nowatorskich metod pracy socjalnej i publikacja specjalistycznej literatury z zakresu polityki społecznej i pracy socjalnej”
Koordybnacja na rzecz aktywnej integracjiKlikając tutaj wejdziesz na stronę Instytutu Rozwoju Służb Społecznych, gdzie znajdziesz bezpłatne publikacje z obszaru pomocy społecznej, które można pobrać w formacie pdf.  Instytut Rozwoju Służb Społecznych w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”  przygotował między innymi serię 28 publikacji, podnoszących wiedzę w obszarach pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, ruchowo,  rodzinami z wieloma problemami, osobami uzależnionymi, osobami pozostającymi bez pracy, więźniami,  ofiarami katastrof i klęsk żywiołowych.

Poniżej inne, wybrane publikacje z obszaru pomagania. Część z nich można pobrać w formacje pdf klikając na ikonkę książki.

Barbara Sordyl-Lipnicka, Katarzyna Wojtanowicz (red.) Superwizja w zawodach wsparcia społecznego. Rozważania teoretyczne i empiryczne implikacje praktyczne. (2021) Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Z recenzji: W recenzowanej pracy zbiorowej znajdują się artykuły, które w spójny i interesujący sposób umożliwiają czytelnikowi zapoznanie się z najważniejszymi liniami dyskusji prowadzonej o superwizji, jak również o wpływających na jej rozumienie i praktykowanie kontekstach Zagadnienie superwizji słusznie usytuowane zostało w ramach współczesnej pomocy społecznej, jak również projektowanych zmian definiowanych w paradygmacie usług społecznych. Tym samym nakreślony zosytał czytelny fundament dla rozważań podejmowanych przez autorów i autorki reprezentujących różne środowiska akademickie oraz praktyki zawodowe (…)
                                                   Dr, hab. Hubert Kaszyński


Beata Mańkowska. Superwizja. Jak chronić się przed wypaleniem zawodowym i utratą zdrowia (2020) Wilters Kluwer, Warszawa.

Z książki można się dowiedzieć co to jest superwizja i dlaczego warto z niej korzystać, kim powinien być superwizor i co oznaczają dobre i złe praktyki superwizyjne. Z recenzji: Autorka przełamuje stereotyp głoszący, że ta forma psychoedukacji zastrzeżona jest wyłącznie dla psychoterapeutów. Przedstawia znacznie szersze możliwości i zakresy jej zastosowań w różnych środowiskach zawodowych, zachęcając do powszechnej i regularnej praktyki.


Piecza - podręcznikPiotr Domaradzki, Jerzy Krzyszkowski. Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej. Ujęcie praktyczne. (2016) WUŁ Łódź.

Bardzo ciekawe kompendium wiedzy pomocnej w rozwoju zawodowym dla pracowników pieczy zastępczej i osób koordynujących działania wspierające dla rodzin zagrożonych wykluczeniem. Znajdziecie tu Państwo wszytko o metodycznych aspektach pracy asystentów rodziny i koordynatorów pieczy: nawiązywaniu relacji z rodzinami, dobrej diagnozie, określaniu celów, planowaniu i ocenie działań. W podręczniku znajdują się także opisy konkretnych sytuacji problemowych, pomysły na rozwiązywanie konkretnych problemów w pracy z rodzinami, wzory narzędzi i  przykładowo wypełnione dokumenty.  Klikając na ikonę książki można przekierować się na stronę wydawnictwa i zakupić publikację. Zachęcam do lektury!


Superwizja pracy socjalnej dla praktykówPiotr Domaradzki, Jerzy Krzyszkowski, Maciej Sosnowski, Aurelia Włoch. Superwizja pracy socjalnej dla praktyków (2016) WUŁ Łódź.

Pierwszy na Polskim rynku praktyczny podręcznik napisany przez superwizorów dla superwizorów pracy socjalnej. Autorzy dzielą się z czytelnikiem swoimi dobrymi i skutecznymi wzorcami pracy superwizyjnej – pracy w kontakcie indywidualnym, w ramach grupowych form oraz w ramach projektów i programów pracy socjalnej. Klikając na ikonę książki można przekierować się na stronę wydawnictwa i zakupić publikację. Zachęcam do lektury!

„Superwizja pracy socjalnej dla praktyków to książka godna polecenia m.in. dla superwizorów, metodyków i specjalistów pracy socjalnej oraz kadry zarządzającej jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej. Przedstawia aktualną problematykę i przegląd zagadnień z zakresu superwizji w przystępnej formie. Publikację można traktować jako kompendium wiedzy na temat wdrażania superwizji w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz uzupełnienie wielu standardowych skryptów”.
dr Iwona Wieczorek, Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego

Informacja zwrotna od czytelnika:

„Kiedy podejmowałem decyzję o zakupie podręcznika, brałem pod uwagę ryzyko – jak to często bywa spodziewałem się wydania pieniędzy na kolejną „podbudowę” teoretyczną. Na szczęście zawiodłem się. Podręcznik jest świetny: merytoryczny i praktyczny. Podstawy teoretyczne są zdecydowanie konkretne i niezbędne, a majstersztykiem jest osadzenie w nim stenogramów sesji. Czytając ich przebieg przenosiłem się w inną rzeczywistość, czułem swój udział w tamtej superwizji. Podsumowując: ci, którzy praktykują superwizowanie znajdą sporo praktycznych wskazówek i sugestii na temat narzędzi, a ci, którzy chcieliby dowiedzieć się czym jest superwizja proponują czytanie zapisów dialogów. Poczujecie ducha wsparcia grupowego”. Zbigniew Piechocki.


Monitorowanie Losów DzieckaMirosława Kątna, Katarzyna Przyborowska, Marlena Dałek, Daria Drab. Monitorowanie Losów Dziecka – interdyscyplinarna ochrona dzieci przed krzywdzeniem i przemocą. (2015) IRSS Warszawa.

Ze wstępu: „Poradnik to publikacja przygotowana dla specjalistów „pierwszego kontaktu” – czyli osób, które pracują w różnych lokalnych instytucjach mających bezpośredni kontat z dziećmi oraz ich rodzinami. (…) Specjaliści pracujący z rodzinami wiedzą, że w sytuacji wystąpienia przemocy w rodzinie, zwłaszcza gdy dziecko jest osobą bezpośrednio jej doznającą, inicjuje się działania interwencyjne. Muszą być one podejmowane zdecydowanie, gdyż mają charakter ratowniczy.Zanim jednak dojdzie do zdarzenia kryzysowego, wiele sytuacji w rodzinie można korygować oraz niwelować niepokojące zachowania czy postawy. W związku z tym należy zintensyfikować działania o charakterze profilaktycznym. Jednak , aby były one skuteczne, przede wszystkim trzeba wiedzieć, do jakich dzieci i jakich rodzin należy je kierować. Projekt MLD jest ukierunkowany na potrzeby dzieci z rodzin z „grup ryzyka” zagrożonych zjawiskiem przemocy, a także do dzieci już dotkniętych krzywdzeniem”. Klikając na ikonkę książki można pobrać całą publikację w formacie pdf.


Superwizja zielonaMarco Ferreira, Mirosław Grewiński, Jose Reis-Jorge
Superwizja jako instrument rozwoju zawodowego w służbach społecznych
(2014) Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Z przedmowy: Niezwykle istotne jest dobrze przygotować profesjonalnych superwizorów, którzy będą wspierać i uczyć kadry służb społecznych, którzy staną się ich mentorami, coachami i/lub tutorami. Z tą myślą, niniejsza książka ma na celu dostarczyć ogólną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu podejść oraz procedur superwizji. Intencją przyświecającą tej publikacji jest to, aby uświadomić polskim praktykom superwizji, czym ona właściwie jest, jakie dominują koncepcje refleksyjnej praktyki superwizyjnej w kontekście konieczności ciągłego rozwoju zawodowego pracowników służb społecznych. Pierwszy rozdział książki określa kontekst dla całości publikacji. Ukazuje ogólną charakterystykę rozwoju usług społecznych – ewolucji i zróżnicowanych konfiguracji oraz oddziaływań w systemie publicznym. Przedstawiamy to na tle rozwoju różnych koncepcji rozwoju społecznego. W rozdziale drugim omówiono koncepcję i praktykę superwizji w kontekście dwóch głównych systemów: profesjonalnego i instytucjonalnego, a także możliwości rozwoju superwizji jako sposobu na  przygotowanie i wsparcie specjalistów oraz organizacji z zakresu usług społecznych, aby sprostać współczesnym wymaganiom niepewnego otoczenia społecznego. W rozdziale trzecim przyglądamy się szczegółowo superwizji, w kontekście zapoznania się z alternatywnymi modelami i metodami superwizji, jako procesowi rozwojowemu skupionemu na wyposażeniu studentów i/lub praktyków w wiedzę teoretyczną, opartą na faktach oraz wiedzę empiryczną i umiejętności potrzebne do konkretnego działania, a także autonomicznej refleksji praktyków odpowiedzialnych wobec klientów, współpracowników i sponsorów.
Klikając na ikonkę książki można pobrać całą publikację w formacie pdf.


Superwizja niebieskaPenny Henderson, Jim Holloway, Anthea Millar
Superwizja w praktyce. Jak zostać superwizorem w zawodach nakierowanych na wspieranie i pomaganie.
(2014) Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich ponownie obdarza nas bardzo ciekawą serią wydawniczą, tym razem w ramach projektu „Szkolenia e-learningowe z nowatorskich metod pracy socjalnej i publikacja specjalistycznej literatury z zakresu polityki społecznej i pracuy socjalnej”. 20 bezpłatnych publikacji książkowych w tym 10 dotychczas niewydanych w Polsce tłumaczeń angielskojęzycznych publikacji książkowych z zakresu pracy socjalnej z różnymi grupami klientów to obowiązkowa lektura dla osób chcących podnieść swoją wiedzę w tym obszarze.  Zachęcam wszystkie osoby zainteresowane rozwojem do skorzystania z tej skarbnicy wiedzy: (link do strony z bezpłatnymi publikacjami).
Superwizja w praktyce to pierwszy na Polskim rynku wydawniczym podręcznik dla superwizorów działających w obszarze pomagania.

Z przedmowy: Na stronach tej książki odnaleźliśmy wiele cennych i praktycznych perełek, jak również przypomnienie wielu terminów, pojęć i definicji. Może ona służyć jako źródło wiedzy, odniesień, przykładów dla wielu praktyków, bez względu na długość do świadczenia związanego z superwizją. Osoby zaczynające pracę superwizyjną odnajdą w  książce nawiązania do wszystkich  dziedzin nauki i wiedzy wykorzystywanych w superwizji. Dzięki temu niniejsza pozycja może być pomocna dla rozwoju i refleksji na temat teorii superwizji i jej zastosowania w praktyce. W Książce wskazano również na znaczenie aktywnej i ciągłej refleksji nad własną pracą superwizyjną, co jest jednym z ważniejszych zadań i wyzwań praktykujących superwizorów. Podsumowując,  Superwizja w praktyce może być pomocna w rozwoju i doskonaleniu osób odpowiedzialnych za superwizję, bez względu na stopień doświadczenia i liczbę lat przepracowanych przy wspieraniu zawodowym innych.
Klikając na ikonkę książki można pobrać całą publikację w formacie pdf.


Superwizja wprowadzenieMarta Łuczyńska, Anna Olech
Wprowadzenie do superwizji pracy socjalnej
(2013) Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” wydało szereg raportów i bezpłatnych publikacji  uwzględniających tematykę pomocy i integracji społecznej. Zachęcam wszystkie osoby zainteresowane rozwojem do skorzystania z tej skarbnicy wiedzy: (link do strony z bezpłatnymi publikacjami).

Wprowadzenie do superwizji pracy socjalnej to bardzo przydatna i czytelnie ukazana synteza tego, co możemy znaleźć w literaturze na temat superwizji pracy socjalnej. Celem autorek jest między innymi rozwianie niejasności związanych z teoretycznymi aspektami superwizji w takich obszarach jak cele, funkce i modele. Zamysłem autorek jest także dostarczenie wiedzy przydatnej dla konstruowania i wypracowania indywidualnych rozwiązań, odpowiadających potrzebom konkretnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Klikając na ikonkę książki można pobrać całą publikację w formacie pdf.


Superwizja_pracy_socjalnejMirosław Grewiński, Gohdan Skrzypczak (red)
Superwizja pracy socjalnej
(2014) WSP im. J. Korczaka

To jedna z najnowszych publikacji w Polsce poruszająca kompleksowo aspekty superwizji pracy socjalnej. Możemy znaleźć w niej doświadczenia superwizji w krajach zachodnich. Dowiemy się także co podziało się w Polsce w tym obszarze od czasu pierwszych publikacji profesorów Krzyszkowskiego i Szmagalskiego. Zachęcam Was do przeczytania także zawartego w tej książce mojego artykułu, w którym opisuję doświadczenia z wdrażania superwizji pracy socjalnej w moim macierzystym ośrodku.
Klikając na ikonkę książki można pobrać całą publikację w formacie pdf.


Ergo

Andrzej Górak, Maciej Sosnowski, Iwona Wowra, Beata Flak
Nowatorskie instrumenty w pracy z klientami pomocy społecznej
(2011) Grupa Ergo Sp. z o.o.

Na rynku wydawniczym niewiele jest dotąd pozycji poświęconych nowatorskim instrumentom pracy socjalnej. Niniejsza propozycja została opracowana w oparciu o doświadczenia autorów, ich praktykę i działania, które autorzy podejmują co dnia w zakresie poszczeglnych zagadnień. W książce znajdziecie Państwo kompendium wiedzy na temat pracy asystenta rodziny, trenera pracy, asystenta osoby niepełnosprawnej oraz działań Klubów Integracji Społecznej. Do publlikacji dołączona jest płyta ze wzorami dokumentów stosowanych przez poszczególnych specjalistów.


Asystent

Izabela Krasiejko
Metodyka działania asystenta rodziny.
Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w pracy socjalnej
(2010) Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.

Polecam Państwu serię Profesjonalny Pracownik Socjalny. Powstała ona w odpowiedzi na zapotrzebowanie środowiska pracowników socjalnych. Ułatwia podnoszenie kwalifikacji osobom wykonującym ten trudny zawód, pozwala zorientować się w najnowszych osiągnięciach teoretycznych i praktycznych w tej dziedzinie. Pomaga sprostać wymaganiom stawianym przed pracownikami socjalnymi w XXI wieku.

Praca z rodziną wykluczoną i rodziną w kryzysie to jedno z najważniejszych zadań pracowników służb społecznych. Najczęstszą bowiem przyczyną umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych jest brak wystarczającej specjalistycznej pomocy udzielanej takim rodzinom.

Na zatwierdzenie i wprowadzenie czeka Projekt ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem, zgodnie z którym w ośrodkach pomocy społecznej mieliby pracować asystenci rodziny. W niektórych instytucjach wprowadzono już takie stanowiska.

W swej pracy socjalno-wychowawczo-terapeutycznej asystent rodziny obok tradycyjnych modeli działania może zastosować model alternatywny – Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach. Koncepcja ta jest zorientowana w większym stopniu na przyszłość i na działanie. Stosując PSR, asystent rodziny skupia się na celach i potrzebach definiowanych przez klienta (zamiast na problemach), potencjale i mocnych stronach (zamiast na brakach i słabych stronach), poprzednich sukcesach (zamiast na porażkach), wyjątkach od sytuacji problemowej (zamiast na częstotliwości pojawiania się i rozmiarze problemu), definiowaniu i konstruowaniu wizji preferowanej przyszłości (zamiast na obezwładniającej przeszłości). Książka zawiera 100 metod i technik do pracy z rodziną i jej poszczególnymi członkami. Jest niezbędna dla asystentów rodziny, pracowników socjalnych, pedagogów i psychologów, pracowników naukowych i studentów pedagogiki oraz pracy socjalnej, konsultantów Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Książka ta włącza się również w ogólnopolską debatę teoretyków, polityków, badaczy oraz praktyków na temat kształtu asystentury w Polsce.


Skazani

Maciej Sosnowski, Leszek Wieczorek
Skazani na rynku pracy
(2007) Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.

Zarówno wśród znawców tematyki readaptacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak i wśród samych zagrożonych panowało dotychczas przekonanie, iż poszukiwanie i podjecie pracy to dla osób skazanych niemożliwy do przejścia etap „powrotu do normalności”. Autorzy książki ukazują wyniki badań, które rzucają nowe światło na problematykę postaw osób skazanych na rynku pracy, stanowią podstawę do sformułowania istotnych wniosków oraz rekomendacji odnoszących się do procesu przygotowania zawodowego, aktywizacji zawodowej oraz zatrudnienia skazanych. Ta książka to także doskonałe kompendium wiedzy o bezrobociu, jego wpływie na postawy bezrobotnych oraz współczesnym systemie wsparcia instytucjonalnego dla osób powracających do wolności oraz skazanych w warunkach kurateli. Lektura polecana w szczególności kuratorom sądowym, pracownikom socjalnym oraz innym osobom zainteresowanym problematyką zawodowej aktywizacji osób wykluczonych społecznie.

Z recenzji: „Książka mocno wpisuje się w aktualną problematykę badawczą wielu akademickich ośrodków dydaktyczno-naukowych zajmujących się resocjalizacją dorosłych, penitencjarystyką, opieką postpenitencjarną czy też po prostu readaptacją społeczną osób skazanych z warunkowym zawieszeniem dalszego odbywania kary czy też osób po odbyciu kary pozbawienia wolności” Prof. ndzw. dr hab. Piotr P. Barczyk.


Granosik

Mariusz Granosik
Profesjonalny wymiar pracy socjalnej
(2006) Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.

Z przedmowy autora: „Zasadniczym celem książki jest rekonstrukcja interakcyjnej organizacji pracy socjalnej z punktu widzenia terenowego pracownika socjalnego, przy czym rekonstrukcja ta uwrażliwiona jest na profesjonalne tendencje (…) choćby tyko spontaniczne, a nie instytucjonalnie uprawomocnione (..). Wybór tego właśnie wymiaru pracy  pracy socjalnej nie był przypadkowy. Uważam, że zwrócenie uwagi na profesjonalne aspekty pracy socjalnej może przysłużyć się rozwojowi służb społecznych w Polsce, podnieść samoświadomość spontanicznie rozwijanych elementów działalności profesjonalnej, a nawet, w dalszej perspektywie ułatwić ich instytucjonalizację. (…) książka ta to efekt gruntownych badań terenowych oparty na doświadczeniach moich oraz innych pracowników socjalnych.”


Satir

Steve Andreas
Jak pracowała VIRGINIA SATIR
(2001) Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Virginia Satir, pionierka terapii rodzin, przez wiele lat pracowała jako pracownik socjalny, jest powszechnie zaliczana do grona najbardziej skutecznych i efektywnych terapeutów XX wieku. Wszystkim osobom uznającym jej geniusz lub pragnącym go poznać proponuję tę niezwykłą książkę Steve’a Andreasa.

Opierając się na zapisie 73-minutowej sesji, którą terapeutka poprowadziła w 1986 roku, autor dokonuje szczegółowej analizy stylu jej pracy. Dzięki temu czytelnik ma szansę przyjrzeć się zarówno podstawowym założeniom i technikom wykorzystywanym przez Virginię Satir, jak również zachwycić się niezwykle precyzyjnym zastosowaniem ich w procesie komunikowania się z klientem.
Gorąco polecam !!


Sutton

Carole Sutton
Psychologia dla pracowników socjalnych
(2004) Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne  

Pracownicy socjalni, kuratorzy, animatorzy życia społecznego i psycholodzy mają wspólny obszar zainteresowań: ludzkie przeżycia i cierpienia. Ich celem jest zrozumienie przyczyn tych cierpień, wspieranie osób słabych i bezradnych oraz poprawa ludzkiej kondycji. Spoczywa więc na nich ogromna odpowiedzialność. Mogą stanąć oni przed koniecznością badania przypadków, w których zachodzi podejrzenie o emocjonalne lub fizyczne maltretowanie dziecka czy też o wykorzystywanie seksualne. Do ich obowiązków może należeć opieka nad osobami niepełnosprawnymi bądź – w wypadku kuratorów sądowych – nadzorowanie przestępców.

Zadaniem niniejszej książki jest dostarczenie praktycznej wiedzy psychologicznej, która pomoże poradzić sobie z wymienionymi wyzwaniami, oraz zdobyć potrzebne umiejętności:

–  jak rozmawiać z dziećmi, nastolatkami, osobami starszymi, z niepełnosprawnymi,
–  jak udzielać pomocy nie prowokując bierności u klientów,
–  jak zachować się w sytuacji kryzysowej,
–  jak udzielać wsparcia ofiarom maltretowania, rodzinom w kryzysie, grupom zagrożonym    patologiami społecznymi.