Artykuły

Profesjonalne pomaganie – to wspólny mianownik opisujący tematykę proponowanych artykułów. W tym dziale znajdziesz ciekawe publikacje i artykuły wzbogacające warsztat pracy osób zajmujących się zawodowo pomaganiem. Klikając na tytuł artykułu otworzysz go w formacie pdf.

Życzę miłej lektury!

ARTYKUŁY:

Doświadczenia superwizji pracy socjalnej na przykładzie MOPS w Katowicach

TRENER PRACY – nowatorski instrument pracy z klientem pomocy społecznej

Determinanty funkcjonowania osoby pozostającej bez pracy oraz uwarunkowania współpracy z pracownikiem socjalnym

Pracownik socjalny – profesjonalista

Amerykański Case Management wzorzec dla reform systemu pomocy społecznej w Polsce?

Psychologiczne i społeczne aspekty funkcjonowania w sytuacji braku pracy