Publikacja WSP

Podziękowanie za przygotowanie artykułu o superwizji pracy socjalnej.

Podziękowanie za przygotowanie tekstu autorskiego do publikacji zbiorowej „Superwizja pracy socjalnej”, pod redakcją prof. dr hab. Mirosława Grewińskiego i dr Bohdana Skrzypczaka.

Zarówno komentarze jak i Trackbacki są obecnie wyłączone.