MOPS Sosnowiec

Superwizja pracy socjalnej dla pracowników MOPS w Sosnowcu.

Rekomendacja z grupowej oraz indywidualnej superwizji pracy socjalnej dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu. Superwizja realizowana była dla pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pedagogów oraz koordynatorów pieczy zastępczej.

Zarówno komentarze jak i Trackbacki są obecnie wyłączone.