Seminarium „Zastosowanie superwizji i coachingu w polityce społecznej”

W poniedziałek 18 kwietnia na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie odbyło się seminarium naukowe „Zastosowanie superwizji i coachingu w polityce społecznej”, które przyciągnęło około 90 osób zainteresowanych tematyką tego wydarzenia. Prelegentami byli eksperci naukowi i praktycy na co dzień zajmujący się superwizją i coachingiem, zaś gościem specjalnym – Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dr Elżbieta Bojanowska, której wystąpienie dotyczyło projektu rozporządzenia dotyczącego superwizji w pracy socjalnej. Seminarium otworzył i poprowadził prof. Mirosław Grewiński. Prorektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka wyjaśnił, dlaczego superwizja i coaching potrzebne są w polityce społecznej. Z kolei prof. Jerzy Krzyszkowski skupił się na teorii, ale i praktyce superwizji, zaś dr Joanna Staręga-Piasek przekonywała o konieczności prowadzenia superwizji w pracy socjalnej. Dr Ewa Flaszyńska mówiła o stosowaniu superwizji i coachingu w pomocy społecznej, natomiast dr Iwona Barszcz poruszyła temat wykorzystania coachingu w polityce rynku pracy. W drugiej części seminarium odbył się panel dyskusyjny z udziałem takich ekspertów, jak: dr Anna Zasada-Chorab, dr Katarzyna Stanek, Piotr Cypel, Agnieszka Kropacz, Joanna Augustowska, Barbara Kucharska, Maciej Sosnowski, dr Agnieszka Rymsza, prof. Jerzy Krzyszkowski i prof. Mirosław Grewiński. Organizatorami seminarium byli: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka i Profi Biznes.