Szkolenia i egzaminy dla superwizorów pracy socjalnej już wkrótce!

Już od kilku tygodni na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieszczone są wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla osób zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu superwizora pracy socjalnej oraz dla podmiotów ubiegających się o uzyskanie zgody na prowadzenie szkoleń dla superwizorów pracy socjalnej. Osoby ubiegające się o uzyskanie certyfikatu superwizora pracy socjalnej w tak zwanym trybie skróconym  powinny złożyć wniosek o przystąpienie  do egzaminu na superwizora pracy socjalnej, wraz z załącznikami:

  • Życiorysem zawodowym według wzoru wskazanego przez CKE, wraz z załącznikami.
  • Potwierdzeniem wniesienia opłaty za postępowanie związane z uzyskaniem certyfikatu w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016 roku
  • Dwiema zaadresowanymi do siebie kopertami.

CKE planuje pierwsze egzaminy przeprowadzić w maju, czerwcu lub lipcu 2017 r. Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu w tym trybie powinny złożyć dokumenty najpóźniej do 28 kwietnia 2017 r. Czekamy nadal na wskazanie przez CKE adresu, na który można będzie przesłać wymagane dokumenty. Osoby zainteresowane szkoleniami dla superwizorów pracy socjalnej muszą jeszcze poczekać na wyłonienie instytucji szkoleniowych, które uzyskają zgodę MRPiPS na realizację szkoleń dla superwizorów pracy socjalnej. Szczegółowe informacje oraz wzory załączników znajdziesz na stronie MRPiPS.