Asertywne wzorce w zarządzaniu JOPS

Jako wieloletni pracownik służb społecznych, superwizor kadry kierowniczej i zarządzający organizacją pozarządową widzę na co dzień jak trudnym wyzwaniem jest zarządzanie instytucjami pomocy społecznej. W ramach szkolenia pod nazwą „Asertywne wzorce w zarządzaniu JOPS” przekazuję swoją wiedzę, omawiam i przede wszystkim ćwiczę z uczestnikami skuteczne wzorce i narzędzia komunikacyjne, które wzmacniają zarządzanie zespołami, pomagają widzieć więcej i skutecznie reagować na bieżące trudności.

W ramach 2 dniowego szkolenia przepracowujemy z uczestniczkami następujące obszary:

  • postawy osoby zarządzającej warunkujące styl zarządzania (ku zrównoważonemu autorytetowi kierownika),
  • asertywne wzorce komunikowania się ze współpracownikami (modele D.E.S.C oraz NVC),
  • wzorce komunikacji budujące autorytet osoby zarządzającej w oczach podwładnego,
  • wykorzystanie asertywnych wzorców zarządzania zespołem (trudności w komunikacji, łamanie granic, opór, konflikty) i sposoby ich pokonywania,
  • superwizję zarządzania zespołami w OPS.

Na zdjęciu kadra kierownicza Ośrodka Pomocy Społecznej dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy wraz z prowadzącym po szkoleniu w Sobieniu Królewskim.