Od czegoś trzeba zacząć!

„Od czegoś trzeba zacząć” – to indywidualny projekt socjalny zrealizowany przez Wioletę Rak, pracowniczkę socjalną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim. Indywidualny projekt, bo wspiera jedną potrzebującą osobę lub jedną rodzinę. W ramach indywidualnego projektu socjalnego pracownik socjalny pełni rolę managera projektu, a więc opracowuje koncepcję, konsultuję ją ze swoim klientem, angażuje do współpracy i jednocześnie swoimi działaniami inspiruje osobę do zmiany swojej trudnej sytuacji. Zatem, oprócz pracownika socjalnego, współtwórcą projektu socjalnego i jego współrealizatorem jest zawsze osoba potrzebująca wsparcia. W ramach projektu socjalnego pracownik socjalny zaprasza do współpracy także lokalne organizacje, specjalistów, osoby prywatne, firmy, zachęca sponsorów do współfinansowania działań. Projekt socjalny jest realizowany według ściśle określonego planu, trwa zwykle do momentu zrealizowania ustalonego celu i zawsze wiąże się z poprawą sytuacji osoby lub rodziny. Po jego zakończeniu pracownik socjalny ewaluuje i rozlicza projekt.
W ramach realizowanych przeze mnie superwizji pracy socjalnej moją rolą jest zainspirować, ukazać metodyczny aspekt tworzenia koncepcji projektu, omówić z pracownikiem socjalnym zasoby i ograniczenia jego realizacji. Dzięki takiej owocnej współpracy w kilku ośrodkach pomocy społecznej na terenie kraju zostały zrealizowane bardzo pożyteczne, wzorcowe projekty socjalne. Jednym z nich jest projekt Wiolety Rak, która zdradziła tajemnicę, że już pracuje nad kolejnymi. TUTAJ zobaczysz co udało się zrobić Wiolecie w Międzyrzecu Podlaskim. Innym przykładem dobrej praktyki poprzedzonej superwizją jest projekt socjalny pod nazwą „Olivier, na zdrowie!”, autorstwa Karoliny Wasilewskiej, pracowniczki socjalnej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze. TUTAJ przeczytasz o projekcie Karoliny. Trzymam kciuki za Was dziewczyny!! Zmieniacie Świat na lepszy!!!