Asystenci rodziny i koordynatorzy pieczy także chcą superwizji!

mops-sosnowiecJuż drugi rok asystenci rodziny i koordynatorzy pieczy zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu mogą korzystać z superwizji. Sami poprosili kadrę zarządzającą o tę formę wsparcia. Przedmiotem sesji jest pogłębiona praca z rodzinami biologicznymi, zastępczymi oraz usamodzielnianymi wychowankami rodzin zastępczych i placówek wychowawczych. Specjaliści z obszaru asystentury oraz pieczy zastępczej z całej Polski postulują wprowadzenie zmian do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wdrażających superwizję pracy socjalno-wychowaczej i terapeutycznej z rodziną, którą powinni być objęci asystenci rodziny, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, psycholodzy, pedagodzy świadczący rodzinom usługi specjalistycznego poradnictwa . Specjaliści wskazują konieczność poddawania się superwizji ze względu na trudność i interdyscyplinarność pracy z rodziną z wieloma problemami oraz duże obciążenie emocjonalne prowadzące do wypalenia zawodowego.W 2013 roku w Częstochowie odbył się II Ogólnopolski Integracyjny Zlot Asystentów Rodziny. W czasie Zlotu odbyła się debata dotycząca stanu i kierunków rozwoju asystentury rodziny w Polsce, w czasie której sformułowano  postulaty, dotyczące zmian w Ustawie z dnia 9 czerwca 2012 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – między innymi postulat superwizyjny. Aby przeczytać postulaty kliknij tutaj.