Super-Wizje z przyszłymi superwizorami

W grudniu bieżącego roku odbył się ostatni z moim udziałem trening superwizyjny w ramach pierwszego w Polsce szkolenia dla przyszłych certyfikowanych superwizorów pracy socjalnej, organizowanego przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu. Po zakończeniu kursu i pomyślnym zdaniu egzaminu przed Centralną Komisją Egzaminacyjną absolwenci szkolenia zasilą grono certyfikowanych superwizorów pracy socjalnej. W ramach modułu praktycznego uczestnicy szkolenia ćwiczyli pod moim czujnym okiem umiejętności praktyczne w zakresie prowadzenia sesji superwizji pracy socjalnej. To były bardzo trudne, ale zarazem inspirujące i pouczające spotkania, prawdziwe super – wizje! Analizowaliśmy wspólnie i poddawaliśmy refleksji takie aspekty sesji, jak: organizacja przestrzeni, ustalenie i wywiązywanie się z zasad, wykorzystanie czasu, tempo zajęć, pomoce dydaktyczne, wykorzystanie materiałów informacyjnych, kierowanie procesem grupowym, dobór metod i środków dydaktycznych, przekazywanie treści, styl prowadzenia zajęć, postawa prowadzących sesje, interakcja z uczestnikami, przygotowanie do sesji, zgodność tematu i treści sesji z omawianym zagadnieniem superwizyjnym oraz, co najważniejsze – wiedza merytoryczna superwizorów pracy socjalnej. Drodzy specjaliści, trzymam za Was kciuki!!