Superwizja w poradnictwie i doradztwie zawodowym

Treningi superwizyjne dla doradców zawodowych

Superwizja oraz poradnictwo zawodowe to moje dwie pasje. Okazuje się, że marzenia się spełniają, bo od zeszłego roku mogę je połączyć! Zostałem zaproszony do współtworzenia i realizacji pilotażowego programu szkolenia dla superwizorów w poradnictwie i doradztwie zawodowym. Mam przyjemność i zaszczyt szkolić pierwszych w Polsce superwizorów w obszarze poradnictwa i doradztwa zawodowego.
Doradcy zawodowi na co dzień pracują z osobami wymagającymi indywidualnego wsparcia, przez co często narażeni są na działanie czynników, które mogą wywoływać między innymi wypalenie zawodowe, konflikty w zespołach, zniechęcenie czy brak motywacji do realizacji działań. Wypracowanie oraz wdrożenie modelu superwizji w poradnictwie zawodowym ma na celu utrzymanie wysokiego standardu pracy, a także efektywniejsze, bardziej profesjonalne i skuteczniejsze dostarczanie pomocy klientom urzędów pracy przez doradców zawodowych. Superwizorzy po zakończeniu szkolenia przeprowadzą szereg pilotażowych sesji superwizyjnych. W ramach projektu zostanie wypracowany model superwizji poradnictwa zawodowego,określający ramy instytucjonalno-organizacyjne superwizji w publicznych służbach zatrudnienia, celem wprowadzenia go w dalszej perspektywie czasowej do porządku prawnego. Liderem projektu pilotażowego jest Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Projekt realizowany jest w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej naboru na projekty pilotażowe pod nazwą „Stabilna praca – silna rodzina”. Część szkoleniową realizuję we współpracy z firmą STAWIL Sp. z o.o. z Rzeszowa.