ABC Superwizora pracy socjalnej – szkolenie

Praca superwizora pracy socjalnej wymaga ciągłego rozwoju i szkoleń, ale przede wszystkim stałego wglądu i analizy pracy własnej. Szkolenie ABC Superwizora jest połączeniem wsparcia metodycznego i metasuperwizji – analizy pracy własnej superwizora.
Będąc na szkoleniu ABC Superwizora będziesz mogła / mógł w bezpiecznych warunkach – poufności, zaufania, troski i braku krytyki – przyjrzeć się sobie w roli zawodowej, przeanalizować własną pracę w gronie osób zainteresowanych superwizją. Możesz uzyskać odpowiedzi na istotne pytania związane z superwizją pracy socjalnej oraz metodyką warsztatu superwizora pracy socjalnej. Dzięki uczestnictwu w części warsztatowej szkolenia zyskasz szerszy wgląd we własne emocje związane z pracą i dowiesz się jak je konstruktywnie wykorzystać. Poszerzysz swoją świadomość i uważność. Doświadczysz naszego wsparcia, nauczysz się nowych rozwiązań i pozytywnych wzorców pracy superwizyjnej. Możesz wyjaśnić własne dylematy etyczne pojawiające się w pracy. Szczegóły w pliku pdf, który pobierzesz klikając TUTAJ