Zarządzanie superwizyjne

Kierowanie instytucjami pomocy i integracji społecznej wymaga wyjątkowych kompetencji. Organizacje społeczne funkcjonują w szczególnej specyfice bezpośredniej pracy z drugim człowiekiem, w atmosferze szczególnie podatnej na różnorodne napięcia, konflikty i sytuacje kryzysowe.
Zarządzanie superwizyjne lub kierowanie superwizyjne to wpisana w kulturę organizacyjną metoda podnoszenia jakości i efektywności w miejscu pracy, umożliwiająca diagnostykę funkcjonowania procesów i procedur, zarządzanie zmianą oraz zarządzanie zespołem między innymi poprzez wykorzystanie przez osobę zarządzającą narzędzi superwizyjnych.
Wyzwania stojące przed kadrą zarządzającą JOPS zainspirowały mnie oraz Marka Szczęsnego, szefa Ośrodka Terapii Integralnej do stworzenia szkolenia wzmacniającego kompetencje zarządcze kadry kierowniczej. Nasze szkolenie pod nazwą: „Zarządzanie superwizyjne” kierujemy do wszystkich zainteresowanych rozwojem własnym w roli osoby zarządzającej jednostką organizacyjną pomocy społecznej, niezależnie od wielkości instytucji, działu, liczebności zespołu i wykonywanych zadań.

Aby pobrać ofertę szkolenia kliknij TUTAJ