Polskie Towarzystwo Superwizji Pracy Socjalnej

Pierwsze z cyklu spotkanie poświęcone teorii i praktyce superwizji pracy socjalnej organizowane przez Polskie Towarzystwo Superwizji Pracy Socjalnej już za nami!
Dnia 4.12. 2015 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się w spotkanie osób, którym jest bliska idea profesjonalizacji pracy socjalnej oraz superwizji pracy socjalnej. W spotkaniu uczestniczyli założyciele Polskiego Towarzystwa Superwizji Pracy Socjalnej oraz praktycy i teoretycy z wielu stron kraju skupieni na idei profesjonalizacji pracy socjalnej. Jednym z gości spotkania był prof. Jerzy Szmagalski.
W ramach spotkania poruszono między innymi kwestie implementacji statutowych celów Towarzystwa, w tym: wypracowania kodeksu etycznego superwizora pracy socjalnej, edukacji, promocji i wdrażania standardów superwizji, profesjonalizacji i utrzymywania wysokiej jakości usług superwizyjnych. Podczas spotkania rozmawiano także o trwających pracach legislacyjnych dotyczących rozporządzenia w sprawie superwizji pracy socjalnej.
Osoby zainteresowane współpracą w realizacji celów Towarzystwa zapraszam na stronę: www.ptsps.org.pl

Uczestnicy spotkania zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Superwizji Pracy Socjalnej.