Spotkanie z superwizją pracy socjalnej

11 maja 2016 roku w siedzibie Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego w Łodzi odbyło się seminarium pod nazwą: „Spotkanie z superwizją w pomocy społecznej i pracy socjalnej”, dedykowane metodykom, specjalistom pracy socjalnej oraz kadrze zarządzającej jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej. Uroczystego otwarcia dokonały dyrektor NIST dr Iwona Wieczorek wraz z kierownikiem Katedry Pracy i Polityki Społecznej Wydz. Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ prof. dr hab. Bogusławą Urbaniak. Merytoryczną część spotkania miałem przyjemność współprowadzić wraz z prof. dr hab. Jerzym Krzyszkowskim oraz Piotrem Domaradzkim współautorami książki „Superwizja pracy socjalnej dla praktyków”. W spotkaniu wzięło udział ok. 30 osób – kierowników i pracowników ośrodków pomocy społecznej. W ramach spotkania zachęcaliśmy kadrę zarządzającą do wdrażania superwizji w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

Polskie Towarzystwo Superwizji Pracy Socjalnej

Pierwsze z cyklu spotkanie poświęcone teorii i praktyce superwizji pracy socjalnej organizowane przez Polskie Towarzystwo Superwizji Pracy Socjalnej już za nami!
Dnia 4.12. 2015 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się w spotkanie osób, którym jest bliska idea profesjonalizacji pracy socjalnej oraz superwizji pracy socjalnej. W spotkaniu uczestniczyli założyciele Polskiego Towarzystwa Superwizji Pracy Socjalnej oraz praktycy i teoretycy z wielu stron kraju skupieni na idei profesjonalizacji pracy socjalnej. Jednym z gości spotkania był prof. Jerzy Szmagalski. Czytaj dalej

Rozporządzenie w sprawie superwizji pracy socjalnej – ruszają prace nad nowym projektem!

Rozporządzenie w sprawie superwizji pracy socjalnej znów na ministerialnym biurku! Po ponad rocznej przerwie związanej z koniecznością wniesienia niezbędnych poprawek do ustawy o pomocy społecznej, ruszają prace nad nowym projektem rozporządzenia w sprawie superwizji pracy socjalnej. Dnia 26.11.2015r. odbędzie się spotkanie ekspertów – superwizorów z pracownikami Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej oraz członkami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Celem spotkania będzie omówienie zagadnień dotyczących superwizji pracy socjalnej i wstępnego projektu rozporządzenia w sprawie superwizji pracy socjalnej. Kolejnym etapem będą konsultacje społeczne.

Konsultacje MRPiPS w sprawie projektu rozporządzenia o superwizji racy socjalnej.

Klub Pracy Socjalnej

13 maja 2015 roku odbyło się trzecie spotkanie Klubu Pracy Socjalnej organizowane w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Inicjatorem Klubu jest prof. Jerzy Krzyszkowski. Celem Klubu Pracy Socjalnej jest organizacja spotkań teoretyków oraz studentów pracy socjalnej  APS z kadrą instytucji pomocy społecznej, analiza wyzwań i wymiana doświadczeń w obszarze pomagania. Na spotkaniu miałem przyjemność wystąpić z referatem, którego tematem była superwizja pracy socjalnej dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. W ramach spotkania chętni uczestnicy Klubu mieli możliwość wziąć udział w sesji superwizji pracy socjalnej. Sesja miała charakter symulacji ze współuczestnictwem obserwatorów (pierwszy i drugi krąg). Omawiany był przypadek rodziny korzystającej z pomocy MOPS, objętej wsparciem asystenta rodziny. W ramach sesji przedstawiałem uczestnikom oraz obserwatorom poszczególne etapy sesji superwizyjnej.
Wielkie podziękowania dla kadry naukowej APS – Ani, Kasi i Izy, dziękuję Markowi, jedynemu studentowi uczestniczącemu w sesji. Bardzo dziękuję pracowniczkom socjalnym z Warszawy – Ewelinie i Agnieszce za aktywny udział. Szczególne podziękowania dla Ewy Leśniak – Berek za wsparcie w przedstawieniu przypadku i profesjonalny genogram! Dziękuję także profesorowi Jerzemu Krzyszkowskiemu za zaproszenie do Klubu i możliwość promocji superwizji pracy socjalnej!

 

Superwizja pracy socjalnej w Zgierzu współprowadzona z prof. Jerzym Krzyszkowskim

Superwizja pracy socjalnej w Zgierzu. Dzięki uprzejmości Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu mam możliwość pokazać kilka zdjęć z superwizji dla pracowników socjalnych. Część sesji miałem przyjemność współprowadzić wraz z prof. Jerzym Krzyszkowskim.

Spotkania superwizyjne zostały przeprowadzone  w ramach Programu Rewitalizacji Społecznej pt. „Społecznie aktywni – wyżyło się lepiej”, realizowanego w ramach projektu systemowego pn. „Rewitalizacja społeczna”. W ramach grupowych sesji wykorzystaliśmy między innymi metodykę kontraktu socjalnego oraz elementy metodyki grup Balinta. Tak zwana metodyka kontraktu socjalnego zakłada analizę sytuacji rodziny pod kątem możliwości i ograniczeń, wyodrębnienie  problemów rodzin  najistotniejszych do realizacji, określenie celów głównych, celów szczegółowych oraz konkretnych działań. Metodyka grup Balinta dała możliwość poszerzenia omówionych przypadków o dogłębną analizę relacji między pomagającymi a klientami oraz nazwanie emocji towarzyszących pracy z omawianymi rodzinami.
Dominującą cechą sesji superwizyjnych przeprowadzanych dla MOPS w Zgierzu było ogromne skupienie na zadaniu i zaangażowanie w pracę grupy wszystkich pracowników. Różnorodność doświadczeń przy jednoczesnym dobrym zgraniu i wzajemnym szacunku uczestników zaowocowało efektywnością i wysoką jakością wypracowanych wspólnie rozwiązań. Pracownicy socjalni brali aktywny udział na wszystkich etapach sesji. Okazywali dużą ciekawość. Praca skoncentrowana była głównie na etapach metodycznego działania. Pomagały temu wysokie standardy etyczne oraz otwartość uczestników na zastosowanie w przyszłości nowych, często trudniejszych w realizacji zadań.  Z przebiegu superwizji wynikła dość istotna konkluzja o wykorzystywanych dotychczas w pracy socjalnej metodach. Indywidualna praca z klientem była dotychczas metodą dominującą. Superwizja pozwoliła uczestnikom dostrzec ogromną wartość w zawieraniu sojuszy pomocowych z innymi specjalistami i instytucjami, organizowaniu zespołów interdyscyplinarnych, spotkań rodzin z zaangażowanymi w pomoc specjalistami. W ramach informacji zwrotnych pracownicy zwrócili uwagę na ogromną wartość omawiania przypadków także w kontekście relacji z klientem oraz towarzyszących temu emocji. Dotychczas tego typu analiza nie miała miejsca. W przypadku osób omawiających – superwizujących swoje „przypadki”, pracownicy socjalni wybrali do omówienia rodziny w których występowało łącznie wiele dysfunkcji (choroba psychiczna, zaniedbania wychowawcze, alkohol, przemoc). Uczestniczki superwizji w trakcie sesji wykazały się dużą uważnością na problemy klienta i zaangażowaniem w ustalaniu planu pomocy. Troska o klienta, otwartość na nowe rozwiązania, chęć skonfrontowania nowych pomysłów z dotychczasowym planem działań – to tylko niektóre z cech świadczących o wysokim profesjonalizmie uczestników sesji superwizyjnych.

Dzierżązna

Serdeczne pozdrowienia dla Pracowników socjalnych oraz Dyrekcji Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu!!