Superwizorzy pracy socjalnej integrują się!

Spotkanie integrujące środowisko superwizorów i nauczycieli działających w obszarze pomocy społecznej

Można śmiało powiedzieć, że 21 luty 2021 roku był pierwszym w tym roku świętem polskiej superwizji pracy socjalnej. Z inicjatywy Stowarzyszenia Certyfikowanych Superwizorów Pracy Socjalnej spotkali się promotorzy i entuzjaści superwizji w pomocy społecznej, nauczyciele superwizji i superwizorzy z całej Polski. Miałem przyjemność uczestniczyć w tym spotkaniu, wraz z panią Prezes Bożeną Wołoszyn z ramienia Polskiego Towarzystwa Superwizji Pracy Socjalnej. Osoby dotychczas realizujące superwizję w pomocy społecznej dobrze się znają, jednak do grona certyfikowanych superwizorów dołączyła grupa trzynastu nowych superwizorów pracy socjalnej. Spotkanie pokazało jak barwnym, wielonurtowym zespołem są polscy superwizorzy pracy socjalnej. Rozmawialiśmy o planowanych zmianach w pomocy społecznej. Widać, że jest wśród nas potrzeba rozmawiania o rozwoju i kształcie superwizji pracy socjalnej. Chcemy się jeszcze spotykać i rozmawiać o tym, jak podnieść standardy świadczonego wsparcia. Wierzę, że będziemy mogli w nieodległym czasie spotkać się „na żywo” i powrócić do debaty. Tylko wspólnie możemy wpłynąć na zmiany i zdynamizować proces wdrażania superwizji pracy socjalnej w Polsce.