Wznawiamy superwizję dla superwizorów

Po ponad rocznej przerwie wznowiliśmy Grupę Samorozwojową dla superwizorów pracy socjalnej. Nasza superwizja, zwana także hiperwizją lub metasuperwizją pracy socjalnej ma celu analizę własnej pracy superwizyjnej, wymianę doświadczeń oraz refleksję nad profesjonalnym wymiarem superwizji pracy socjalnej i edukowania kadr służb społecznych. Praca naszej grupy jest wzbogacana o wiedzę i doświadczenia jej poszczególnych członków. Na kolejnych spotkaniach oprócz metaanalizy naszych sesji sesji superwizyjnych będziemy poruszać między innymi tematykę: wykorzystania narzędzi coachingowych w superwizji, wsparcia superwizyjnego dla specjalistów pracujących z osobami w kryzysie bezdomności, pracy z zespołami w konflikcie oraz superwizji w obszarze przemocy domowej. Praca w obszarze profesjonalnego pomagania to ciągły rozwój. Profesjonalne pomaganie jest wzmacniające i inspirujące 🙂