Superwizorzy pracy socjalnej integrują się!

Spotkanie integrujące środowisko superwizorów i nauczycieli działających w obszarze pomocy społecznej

Można śmiało powiedzieć, że 21 luty 2021 roku był pierwszym w tym roku świętem polskiej superwizji pracy socjalnej. Z inicjatywy Stowarzyszenia Certyfikowanych Superwizorów Pracy Socjalnej spotkali się promotorzy i entuzjaści superwizji w pomocy społecznej, nauczyciele superwizji i superwizorzy z całej Polski. Miałem przyjemność uczestniczyć w tym spotkaniu, wraz z panią Prezes Bożeną Wołoszyn z ramienia Polskiego Towarzystwa Superwizji Pracy Socjalnej. Osoby dotychczas realizujące superwizję w pomocy społecznej dobrze się znają, jednak do grona certyfikowanych superwizorów dołączyła grupa trzynastu nowych superwizorów pracy socjalnej. Spotkanie pokazało jak barwnym, wielonurtowym zespołem są polscy superwizorzy pracy socjalnej. Rozmawialiśmy o planowanych zmianach w pomocy społecznej. Widać, że jest wśród nas potrzeba rozmawiania o rozwoju i kształcie superwizji pracy socjalnej. Chcemy się jeszcze spotykać i rozmawiać o tym, jak podnieść standardy świadczonego wsparcia. Wierzę, że będziemy mogli w nieodległym czasie spotkać się „na żywo” i powrócić do debaty. Tylko wspólnie możemy wpłynąć na zmiany i zdynamizować proces wdrażania superwizji pracy socjalnej w Polsce.

Superwizja pracy socjalnej dla praktyków – już wkrótce podręcznik dla superwizorów pracy socjalnej!

Trwają końcowe prace nad pierwszym polskim podręcznikiem dla superwizorów pracy socjalnej, pod tytułem: „Superwizja pracy socjalnej dla praktyków” autorstwa: Piotra Domaradzkiego, Jerzego Krzyszkowskiego, Macieja Sosnowskiego i Aurelii Włoch.

Autorzy podręcznika. Od lewej: Maciej Sosnowski, Aurelia Włoch, Piotr Domaradzki, Jerzy Krzyszkowski

Lato 2015, Mikołów. Autorzy podręcznika. Od lewej: Maciej Sosnowski, Aurelia Włoch, Piotr Domaradzki, Jerzy Krzyszkowski.

Superwizja pracy socjalnej dla praktyków” będzie praktycznym podręcznikiem pomocnym w rozwoju, pogłębieniu wiedzy i zainteresowań oraz zwiększeniu satysfakcji osób zajmujących się zawodowo pomaganiem. Książka będzie przeglądem wiedzy oraz doświadczeń autorów w obszarze grupowych oraz indywidualnych form superwizji pracy socjalnej

Co sprawia, że Ta książka będzie wyjątkowa?

  • Na polskim rynku dotychczas nie było publikacji czerpiącej z polskich doświadczeń superwizji pracy socjalnej. Jest to pierwszy podręcznik, opisujący wypracowane na polskim gruncie wzorce superwizji pracy socjalnej.
  • Zawiera w sobie wypracowane praktyczne ścieżki postępowania, wymagane standardy i procedury, oraz szczegółowe opisy przeprowadzonych sesji indywidualnych i grupowych.
  • Ukazuje także dobre praktyki w realizacji superwizji programów i projektów.
  • Zawiera w sobie opisy wykorzystywanych narzędzi, opis trudności i praktyczne wskazówki przezwyciężania trudności powstałych podczas sesji.
  • Jest praktycznym poradnikiem wdrażania superwizji w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej.

Dla kogo publikacja?

Odbiorcą podręcznika są metodycy pracy socjalnej, specjaliści pracy socjalnej, początkujący i praktykujący superwizorzy pracy socjalnej, kadra zarządzająca jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz dydaktycy pracy socjalnej a także wszystkie osoby myślące o własnym rozwoju w obszarze pracy socjalnej.

Z recenzji Prof. WSP, dr hab. Mirosława Grewińskiego:
Mamy już sporadyczne doświadczenia w realizacji superwizji przez niektóre podmioty pomocy społecznej, a także kilka opracowań książkowych, które dotyczą stricte zagadnień superwizji pracy socjalnej czy też superwizji służb społecznych. Wszystko to jednak jest niewystarczające, jeśli poważnie myślimy o implementacji superwizji do głównego nurtu działań wspierających służby społeczne w systemie pomocy społecznej.
Dlatego też cieszy fakt, że czwórka ekspertów (teoretyków jak i praktyków) zajmująca się na co dzień zagadnieniami z zakresu pomocy społecznej podjęła się przygotowania publikacji, która miałaby być swoistym podręcznikiem dla pracowników socjalnych – jak mądrze i efektywnie wykorzystać superwizję w praktyce służb społecznych. Już na wstępie należy podkreślić, że największą wartością i atutem opracowania jest interdyscyplinarny zespół doświadczonych autorów, z którego przynajmniej dwie osoby to praktycy mający duże doświadczenie w pracy w podmiotach pomocy społecznej, którzy wykorzystywali superwizję w swojej profesjonalnej działalności, a dwaj kolejni to eksperci o dużym dorobku dydaktycznym w obrębie pomocy społecznej, w tym w zakresie superwizji”.

Czytaj dalej