ABC Superwizora pracy socjalnej – szkolenie

Praca superwizora pracy socjalnej wymaga ciągłego rozwoju i szkoleń, ale przede wszystkim stałego wglądu i analizy pracy własnej. Szkolenie ABC Superwizora jest połączeniem wsparcia metodycznego i metasuperwizji – analizy pracy własnej superwizora.
Będąc na szkoleniu ABC Superwizora będziesz mogła / mógł w bezpiecznych warunkach – poufności, zaufania, troski i braku krytyki – przyjrzeć się sobie w roli zawodowej, przeanalizować własną pracę w gronie osób zainteresowanych superwizją. Możesz uzyskać odpowiedzi na istotne pytania związane z superwizją pracy socjalnej oraz metodyką warsztatu superwizora pracy socjalnej. Dzięki uczestnictwu w części warsztatowej szkolenia zyskasz szerszy wgląd we własne emocje związane z pracą i dowiesz się jak je konstruktywnie wykorzystać. Poszerzysz swoją świadomość i uważność. Doświadczysz naszego wsparcia, nauczysz się nowych rozwiązań i pozytywnych wzorców pracy superwizyjnej. Możesz wyjaśnić własne dylematy etyczne pojawiające się w pracy. Szczegóły w pliku pdf, który pobierzesz klikając TUTAJ

Superwizja w poradnictwie i doradztwie zawodowym

Treningi superwizyjne dla doradców zawodowych

Superwizja oraz poradnictwo zawodowe to moje dwie pasje. Okazuje się, że marzenia się spełniają, bo od zeszłego roku mogę je połączyć! Zostałem zaproszony do współtworzenia i realizacji pilotażowego programu szkolenia dla superwizorów w poradnictwie i doradztwie zawodowym. Mam przyjemność i zaszczyt szkolić pierwszych w Polsce superwizorów w obszarze poradnictwa i doradztwa zawodowego.
Doradcy zawodowi na co dzień pracują z osobami wymagającymi indywidualnego wsparcia, przez co często narażeni są na działanie czynników, które mogą wywoływać między innymi wypalenie zawodowe, konflikty w zespołach, zniechęcenie czy brak motywacji do realizacji działań. Wypracowanie oraz wdrożenie modelu superwizji w poradnictwie zawodowym ma na celu utrzymanie wysokiego standardu pracy, a także efektywniejsze, bardziej profesjonalne i skuteczniejsze dostarczanie pomocy klientom urzędów pracy przez doradców zawodowych. Superwizorzy po zakończeniu szkolenia przeprowadzą szereg pilotażowych sesji superwizyjnych. W ramach projektu zostanie wypracowany model superwizji poradnictwa zawodowego,określający ramy instytucjonalno-organizacyjne superwizji w publicznych służbach zatrudnienia, celem wprowadzenia go w dalszej perspektywie czasowej do porządku prawnego. Liderem projektu pilotażowego jest Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Projekt realizowany jest w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej naboru na projekty pilotażowe pod nazwą „Stabilna praca – silna rodzina”. Część szkoleniową realizuję we współpracy z firmą STAWIL Sp. z o.o. z Rzeszowa.

5 lat certufikowanej superwizji pracy socjalnej w Polsce

Zapraszam Was do udziału w konferencji pod tytułem: „5 lat certyfikowanej superwizji pracy socjalnej w Polsce. Teoria – badania – praktyka. Perspektywy rozwoju„, która odbędzie się w dniach 14-15 października 2022roku w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej 40.
Organizatorami Konferencji są: Polskie Towarzystwo Superwizji Pracy Socjalnej, Stowarzyszenie Certyfikowanych Superwizorów Pracy Socjalnej, Superwizornia, Pracownia Superwizji oraz Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

PLAN KONFERENCJI

14 października chcemy spotkać się w szerszym gronie na Auli B. W gronie znamienitych gości i prelegentów będziemy słuchać o doświadczeniach superwizji w Polsce, rozwoju tej formy wsparcia, o pomysłach na przyszłość. Będziemy celebrować, rozmawiać, a nawet tańczyć 🙂

15 października, w Sali Senatu APS, odbędzie się zamknięte spotkanie połączonych Zarządów Stowarzyszeń superwizyjnych i grup superwizyjnych w Polsce oraz zaproszonych gości.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Dnia 14 października naszymi prelegentami będą:
Ujęcie naukowe:
dr hab Mirosław Grewiński, prof. UK
dr hab Huber Kaszyński, prof. UJ
dr hab Jerzy Krzyszkowski, prof. UJD
dr hab Jerzy Szmagalski, emerytowany prof. APS
dr hab. Teresa Zbyrad, prof. UR
Ujęcie praktyczne:
Beata Dąbrowska, superwizorka pracy socjalnej, terapeutka
Piotr Domaradzki, prekursor superwizji pracy socjalnej w Polsce, terapeuta
Grażyna Kulka, superwizorka pracy socjalnej, terapeutka
Marek Szczęsny, superwizor pracy socjalnej, terapeuta
Mariusz Wilk, superwizor pracy socjalnej, terapeuta, coach

SYLWETKI PRELEGENTÓW

Każdy uczestnik i uczestniczka konferencji mają ponadto zapewniony serwis kawowy podczas przerw i poczęstunek do kawy, lunch podczas długiej przerwy, materiały konferencyjne oraz imienny certyfikat uczestnictwa w konferencji.
Koszt udziału w konferencji wynosi 200 PLN.
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kliknięcie w formularz rejestracyjny i przesłanie uzupełnionego zgłoszenia w terminie do 4 października 2022r.

Numer konta bankowego zostanie przesłany na wskazany adres mailowy po dokonaniu rejestracji na formularzu zgłoszeniowym.

W razie pytań, pisz, dzwoń: (Maciej: 663 76 75 73 / maciej.sosnowski@ptsps.pl)

W IMIENIU ORGANIZATORÓW SERDECZNIE ZAPRASZAM!!

Rozmowy o profesjonalnej superwizji

W dniach 7 i 8 kwietnia 2022 roku w Poznaniu odbyło się Seminarium edukacyjne pod nazwą: „Superwizja pracy socjalnej: dylematy, przeszkody i rozwój z punktu widzenia superwizora pracy socjalnej”. Organizatorem seminarium było Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr2 w Poznaniu, pierwszy w Polsce podmiot szkolący, który uzyskał zgodę Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na kształcenie certyfikowanych superwizorów.
Ideą zorganizowania Seminarium było łączenie środowisk certyfikowanych superwizorów pracy socjalnej, podjęcie dyskusji na temat obecnego stanu superwizji pracy socjalnej w Polsce oraz analiza standardów oraz wyzwań związanych z wdrażaniem superwizji w Polsce.
Rekomendacje które wypracowaliśmy w ramach Seminarium zostały przekazane przedstawicielom Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Przewidujemy kolejne tego typu spotkania jeszcze w tym roku. To był dla nas i dla superwizji pracy socjalnej w Polsce dobry czas! 🙂

Wznawiamy superwizję dla superwizorów

Po ponad rocznej przerwie wznowiliśmy Grupę Samorozwojową dla superwizorów pracy socjalnej. Nasza superwizja, zwana także hiperwizją lub metasuperwizją pracy socjalnej ma celu analizę własnej pracy superwizyjnej, wymianę doświadczeń oraz refleksję nad profesjonalnym wymiarem superwizji pracy socjalnej i edukowania kadr służb społecznych. Praca naszej grupy jest wzbogacana o wiedzę i doświadczenia jej poszczególnych członków. Na kolejnych spotkaniach oprócz metaanalizy naszych sesji sesji superwizyjnych będziemy poruszać między innymi tematykę: wykorzystania narzędzi coachingowych w superwizji, wsparcia superwizyjnego dla specjalistów pracujących z osobami w kryzysie bezdomności, pracy z zespołami w konflikcie oraz superwizji w obszarze przemocy domowej. Praca w obszarze profesjonalnego pomagania to ciągły rozwój. Profesjonalne pomaganie jest wzmacniające i inspirujące 🙂